Hotline: 0935 460 735 | (0236)3 550 345

Tuyển dụng Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ QUÝ II/2017

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ QUÝ II/2017

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và phát triển các dự án của Công ty. Chúng tôi cần tuyển bổ sung các vị trí nhân sự sau ...